Saradnja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Projekat „Smanjenje potrošnje energije frekventnom regulacijom“

Saradnja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Projekat „Smanjenje potrošnje energije frekventnom regulacijom“

KJKP „Toplane-Sarajevo“ su u toku 2021-2022. godine uspješno realizirale aktivnosti u skladu sa ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH o dodjeli finansijskih sredstava, a koji se odnosi na projekat „Smanjenja potrošnje energije frekventnom regulacijom“.
KJKP „Toplane-Sarajevo“ kroz realizaciju svojih projekata ostvaruju efikasne rezultate u povećanju energijske efikasnosti i smanjenju potrošnje energenata, istovremeno doprinoseći zaštiti okoline, u prvom redu zaštiti zraka.
Projekat „SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE FREKVENTNOM REGULACIJOM“, obuhvatio je zamjenu starih postojećih cirkulacionih pumpi sa novim frekventno reguliranim pumpama u 20 postrojenja, tj. četiri kotlovnice i šesnaest toplotnih podstanica, a maksimalan iznos odobrenih sredstava od strane Fonda iznosi 100.000,00 KM.
Kao osnova za izradu ove aplikacije uzeta je studija „Projekat smanjenja potrošnje energije frekventnom regulacijom“ urađena od strane KJKP „Toplane-Sarajevo“.
Sve aktivnosti provedene u okviru realizacije ovog značajnog projekta, kao što su inženjering poslovi odnosno projektovanje, nadzor nad izvođenjem radova, te nabavka opreme i izvođenje radova su izvršene vlastitim kapacitetima Toplana, kao i izrada aplikacije za Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava iz oblasti energijske efikasnosti. Voditelji projekta su Anesa Librić-Tomić i Asmir Salihović.
U narednom periodu KJKP „Toplane-Sarajevo“ nastavljaju realizaciju novih projekata uz saradnju, odnosno sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a sve u svrhu zaštite okoliša uz primjenu najnovijih tehnologija i ugradnju moderne i kvalitetne opreme.