Saopštenje

Umanjenje cijana za centralno grijanje

Saopštenje

Umanjenje cijana za centralno grijanje

Nakon što su KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša izvršile izračun umanjenja cijene decembarskog računa 2022. godine, a zbog smanjene potrošnje prirodnog gasa uzrokovane iznadprosječnim temperaturama koje su zabilježene u decembru mjesecu, Vlada Kantona Sarajevo je donijela konačnu odluku o umanjenu decembarskog računa za iznos od 9%.
Budući da je došlo do pada cijena uvoznog gasa, KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo će korisnicima izvršiti dodatno umanjenje računa centralnog grijanja u iznosu od 6% a sa primjenom od 1. januara do 31.marta 2023. godine., do kada će i važiti sadašnja cijena prirodnog gasa.
Shodno navedenom, svim našim korisnicima januarski račun za centralno grijanje biti će umanjen u iznosu od 15%, što se odnosi na procenat umanjenja za decembarske račune 2022. godine (9%) i procenat umanjenja za januar 2023.godine (6%).
Računi za centralno grijanje našim korisnicima će biti ispostavljeni u uobičajenom roku.