Obavještenje

Pucanje cijevi na toplovodu u naselju Hrasno

Obavještenje

Pucanje cijevi na toplovodu u naselju Hrasno

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja na adresama Džamijska 2, 4, 6, Porodice Ribar 2, 4-6, 8-10, 89-91, 93-95, 97-99, Azize Šačirbegović 5, Aleja Lipa 65, 66, 63, 64, 61, 62, 59, 60, 57, 58, 54, 55, 52, 53, 50, 51, da je dana 31.01.2023. godine došlo do pucanja cijevi i curenja tehnološke vode na toplovodu.

Budući da se radi o velikom kvaru te da je toplovodu teško prići zbog strujnih kablova, cijevi gasa i slično, dežurne ekipe KJKP „Toplane – Sarajevo“ su na terenu čitavu proteklu noć i trude se da u najkraćem mogućem roku otklone problem.

Završetak radova na otklanjanju kvara na toplovodu se očekuje u poslijepodnevnim satima, nakon čega će doći do normalizacije u snadbijevanju toplotnom energijom potrošača na navedenim adresama.

Molimo korisnike za razumijevanje.