Obaviještenje

Završeni radovi na toplovodu u naselju Hrasno

Obaviještenje

Završeni radovi na toplovodu u naselju Hrasno

Nakon što je izuzetnim naporima tehničkih ekipa „KJKP Toplane-Sarajevo“, završena sanacija curenja na toplovodu u naselju Hrasno, na adresama Džamijska, Porodice Ribar, Azize Šaćirbegović i Aleja Lipa, ponovno je u najkraćem mogućem roku uspostavljen centralni sistem zagrijavanja za 1099 stanova koji se zagrijavaju putem našeg sistema. 

Želimo napomenuti, da se ovi kvarovi dešavaju pri niskim temperaturama kao i na adresama gdje se nalaze toplovodi koji su stari, kao što je slučaj sa toplovodom u naselju Hrasno, koji je starosti 40 godina.