Poslovnik o radu komisije

Poslovnik o utvrđivanju načina provođenja usmenog i pismenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos

Poslovnik o radu komisije

Poslovnik o utvrđivanju načina provođenja usmenog i pismenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos

Poslovnik_web.pdf