Poslovnik o radu Komisije

Poslovnik o utvrđivanju o načinu provođenja usmenog i pismenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos

Poslovnik o radu Komisije

Poslovnik o utvrđivanju o načinu provođenja usmenog i pismenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos

Poslovnik o radu Komisije