Završetak sezone grijanja u Sarajevu

Završetak sezone grijanja u Sarajevu

S obzirom da su se prema Uredbi o općim uslovima za proizvodnju isporuku i korištenje toplotne energije, stekli uslovi za završetak sezone grijanja, „KJKP Toplane Sarajevo“ obavještavaju korisnike centralnog grijanja da je sezona grijanja za 2022/2023. godinu u Kantonu Sarajevu završena.

U periodu van sezone grijanje „KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o“ će u sklopu priprema za narednu sezonu grijanja vršiti remont i rekonstrukciju toplifikacionog sistema.


Toplane, 30.04.2023. godine