Obavještenje

Funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja od 11. Do 15 septembra

Obavještenje

Funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja od 11. Do 15 septembra

Toplane Sarajevo obavještavaju korisnike centralnog grijanja da će se u periodu od 11. do 15. septembra 2023. godine, u vremenskom intervalu od 08:00 satI do 16:00 sati, vršiti funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja kao tehnička provjera cjelokupnog toplifikacionog sistema pred nastupajuću sezonu grijanja za 2023/2024.godinu.

 

Funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja će se odvijati po sljedećem rasporedu:

 

-  11.09. 2023. godine u Područnoj jedinici Centar,

-  12. i 13.09. 2023. godine u  Područnoj jedinici Novo Sarajevo,

-  14. i 15.09.2021. godine u Područnoj jedinici Novi Grad - Ilidža

 

Molimo korisnike da u slučaju eventualnih kvarova obavijeste svog upravnika ili dežurnu službu KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. na kontak telefon 033/ 650 – 979.