Saopštenje za javnost

KJKP “Toplane – Sarajevo“ spremne za isporuku toplotne energije

Saopštenje za javnost

KJKP “Toplane – Sarajevo“ spremne za isporuku toplotne energije

 Obavještavamo korisnike centralnog grijanja da su sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije pogonski spremna, odnosno da su KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. spremne za početak predstojeće sezone grijanja za 2023./2024. godinu.

U prethodnom periodu poduzete su aktivnosti na redovnom i investicionom održavanju, kao i na rekonstrukciji toplifikacionih sistema, s ciljem spremnosti za sezonu grijanja i pružanja kvalitetne usluge našim korisnicima. 

U skladu sa dinamičkim planom izvedeni su radovi kotlovskim postrojenjima, toplotnim podstanicama, distributivnoj mreži sa pripadajućim mjernim mjestima, kao i mjeračima utroška toplotne energije. Ovi radovi podrazumijevaju pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, održavanje i zamjenu dotrajalih dijelova, na kojima su u toku prethodne sezone grijanja uočeni tehnički nedostaci, sa ciljem ispravnog funkcionisanja, povećanja efikasnosti i poboljšanja u radu mašinske i elektro opreme toplifikacionih sistema. 

U razdoblju od 11. do 15. septembra izvršena je funkcionalna proba na sistemu centralnog grijanja kao posljednja tehnička provjera cjelokupnog sistema pred nastupajuću sezonu grijanja.

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, postrojenja i instalacije "KJKP Toplane-Sarajevo" d.o.o trebaju da budu tehnički spremna do 20. septembra tekuće godine. Ukoliko se utvrdi da nakon 20. septembra, srednja dnevna temperatura spoljašnjeg vazduha iznosi 12 stepeni ili niže, KJKP "Toplane - Sarajevo" će početi sa isporukom toplotne energije prema građanima Kantona Sarajevo prije 15. oktobra, odnosno prije roka definisanog navedenom Uredbom.

Podsjećamo da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza Upravnika (Upravitelja) zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim. 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na jedan od telefonskih brojeva naših službi koji su navedeni na poleđini računa - Informacije korisnicima usluga ili putem naše web stranice.