Obavještenje

Početak 2023/2024 sezone grijanja

Obavještenje

Početak 2023/2024 sezone grijanja

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, obavještavamo korisnike centralnog grijanja da sezona grijanja u Kantonu Sarajevo zvanično počinje 15.10.2023. godine. (nedjelja).

Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije je propisan  dnevni režim zagrijavanja u periodu od 06:00 do 22:00 sata, a prema kretanju vanjske temperature vazduha.

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza Upravnika (Upravitelja) zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim. 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati jedan od telefonskih brojeva naših službi koji su navedeni na poleđini računa - Informacije korisnicima usluga ili putem naše web stranice.