Saopštenje

Umanjenje oktobarskog računa 2023. godine

Saopštenje

Umanjenje oktobarskog računa 2023. godine

Nakon što su KJKP „Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izvršile izračun umanjenja cijene oktobarskog računa 2023. godine, a zbog smanjene potrošnje prirodnog gasa uzrokovane iznadprosječnim temperaturama koje su zabilježene u oktobru mjesecu, Vlada Kantona Sarajevo je donijela konačnu odluku o umanjenu oktobarskog računa za iznos od 23,55%, umjesto ranije najavljenih 10 %.

Prema tome, svim našim korisnicima ispostavljeni račun za centralno grijanje, za mjesec oktobar 2023. godine, će biti umanjeni u iznosu od 23,55 %.

Umanjenje će se izvršiti na način da će korisnicima ispostavljeni račun za mjesec novembar biti umanjen za navedeni postotak.