Obavještenje

Završetak sezone grijanja u Sarajevu

Obavještenje

Završetak sezone grijanja u Sarajevu

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije sezona grijanja može završiti najranije 15.04., međutim zbog vremenskih prilika i niskih temperatura nastavili smo sa proizvodnjom i isporukom toplotne energije i nakon 15.04.2024. godine.

S obzirom da su se prema navedenoj Uredbi stekli uslovi za završetak sezone grijanja, „KJKP Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo obavještavaju korisnike centralnog grijanja da će sezona grijanja za 2023/2024. godinu u Kantonu Sarajevu biti završena na dan 30.04.2024.godine (utorak).

Termoenergetska postrojenja i instalacije KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. ostaju pogonski spremni do 15.05.2024. godine, u skladu sa navedenom Uredbom.

U periodu van sezone grijanja KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. će u sklopu priprema za narednu sezonu grijanja vršiti remont i rekonstrukciju toplifikacionog sistema odnosno kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica i pripadajuće distributivne mreže.