INFORMACIJA ZA KORISNIKE

Novi račun za centralno grijanje

INFORMACIJA ZA KORISNIKE

Novi račun za centralno grijanje

Račun za centralno grijanje (u daljem tekstu: račun) ispostavlja se korisnicima usluge svakog mjeseca. Na svakom računu je naveden datum izdavanja i datum dospijeća plaćanja računa, te mjesec na koji se račun odnosi. Ukoliko korisnik usluge ne zaprimi račun za protekli mjesec dužan je o tome obavijestiti KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (putem pošte -na adresu: Semira Frašte br. 22. ili putem e-maila na adresu: [email protected]), koje će mu u najkraćem mogućem roku izdati kopiju računa. Račun sadrži podatke o korisniku usluge, detaljne podatke potrebne za obračun i raspodjelu utrošene toplotne energije, te podatke o mjernom mjestu i očitanju mjerila toplotne energije (za objekte za koje se utrošena toplotna energija obračunava na osnovu registrirovane/očitane potrošnje na zajedničkom/individualnom mjerilu toplotne energije). OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA.