TOPLANE POČELE SA ZAGRIJAVANJEM

KJKP "Toplane Sarajevo" d.o.o. od 15. oktobra 2012. godine su počele sa uključivanjem svojih sistema daljinskog zagrijavanja.

TOPLANE POČELE SA ZAGRIJAVANJEM

KJKP "Toplane Sarajevo" d.o.o. od 15. oktobra 2012. godine su počele sa uključivanjem svojih sistema daljinskog zagrijavanja.

KJKP Toplane - Sarajevo su poćele sa zagrijavanjem stanova i poslovnih prostora koji se griju sa sistema Toplana.