INFORMACIJA ZA KORISNIKE

UPRAVNICI

INFORMACIJA ZA KORISNIKE

UPRAVNICI

Shodno novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo br.19/17 od 18.05.2017.godine) KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o., Sarajevo je obnovilo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja sa sljedećim upravnicima: - "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo, - "JOBING" d.o.o. Sarajevo, - "STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo, - "TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo, - "HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo. Ovim je obezbjeđena usluga po osnovu hitnih intervencija, odnosno poslovno-tehničke saradnje za ukupno 4.797 stambenih prostora i 189 poslovnih prostora. Ukupna kvadratura stambenih/poslovnih prostora obuhvaćena navedenim ugovorima iznosi: 294.462 m². Dodatne informacije o upravnicima sa kojim smo zaključili ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja, sa pregledom objekata, možete dobiti odabirom linka UPRAVNICI.