OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici, ovim putem vas podsjećamo da nije dozvoljeno ispuštanje vode iz instalacija centralnog grijanja u zgradi, bez prethodno obezbijeđenih saglasnosti vašeg Upravnika i KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, sve u skladu sa članom 41. stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17). Obzirom na rečeno, molimo Vas da se u slučaju potrebe za ispuštanjem vode iz instalacija centralnog grijanja u zgradi prioritetno obratite vašem Upravniku, u cilju obezbjeđenja gore navedene saglasnosti, a zatim da se javite u jedan od naših Centara za korisnike (na adresama u Džemala Bijedića do br. 72, Semira Frašte br. 22 i Alipašina bb - Kotlovnica Zetra). Ukoliko sumnjate da se vrši nelegalno pražnjenje instalacija centralnog grijanja u vašoj zgradi, potrebno je da se prioritetno obratite vašem Upravniku, a potom da kontaktirate KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na telefon broj 033/678 395 (kontakt osoba Sabina Perendija). Navedeno ima za cilj omogućavanje nesmetanog funkcionisanja našeg toplifikacionog sistema, odnosno obezbjeđenje standardnog kvaliteta usluge centralnog grijanja u vašoj zgradi. Također, imamo potrebu skrenuti pažnju na postojanje rizika otežanog dopunjavanja instalacija zbog svakodnevnih prekida u snabdijevanju vodom u Kantonu Sarajevo od strane KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo, što može imati za posljedicu privremeni prekid isporuke toplotne energije u zgradu. U nadi da ćete biti zadovoljni našom uslugom i ove sezone grijanja, srdačno vas pozdravljamo.