KOTLOVNICA "SMAIL ŠIKALO"

KJKP Toplane Sarajevo završile izgradnju kotlovnice u ulici Smaila Šikala br. 2

KOTLOVNICA "SMAIL ŠIKALO"

KJKP Toplane Sarajevo završile izgradnju kotlovnice u ulici Smaila Šikala br. 2

KJKP Toplane Sarajevo su 31.10.2013 godine završile izgradnju kotlovnice u ulici Smaila Šikala br. 2 i priključenje objekta u čijem se sastavu nalazi kotlovnica. Općina Novi Grad finansirala je nabavku opreme, a KJKP Toplane Sarajevo sve aktivnosti po konceptu inžinjering poslova: - projektovanje - tendersku proceduru nabavke opreme - izvođenje mašinskih i elektro radova - nadzor - puštanje u rad i probni pogon. Na ovaj način 50 stanova i tri poslovna prostora (kotlovnica snage 450 kW) dobili su kvalitetno i sigurno zagrijavanje. U kotlovnicu je instalirana najsavremenija oprema (kondenzacioni kotlovi sa visokim stepenom iskorištenja i niskim procentom polutanata u dimnim plinovima, pumpe sa frekventnom regulacijom, automatika za rad kotlovnice prema spoljnoj temperaturi, balans ventili, mjerilo toplotne energije...) koji sa ostalom opremom obezbjeđuju siguran rad kotlovnice.