KROVNA KOTLOVNICA "SEIC - DVOR"

Puštana u rad krovna kotlovnica za novoizgrađeni stambeno poslovni objekat na Marin dvoru investitora Seic d.o.o.

KROVNA KOTLOVNICA "SEIC - DVOR"

Puštana u rad krovna kotlovnica za novoizgrađeni stambeno poslovni objekat na Marin dvoru investitora Seic d.o.o.

KJKP "Toplane-Sarajevo" permanentno radi na promociji centralnog grijanja kroz izgradnju novih postrojenja koja se priključuju na naše toplifikacione sisteme. Zajedničkim investiranjem kompanija SEIC (troškovi opreme i građevinski radovi) i Toplana (nabavka opreme, izvođenje mašinskih i elektro radova, nadzor i puštanje u pogon) krovna kotlovnica ''Seic-Dvor'', smještena u sklopu stambeno-poslovnog objekta u ulici Kalmija Baruha br. 1 na Marijin Dvoru, je dana 07.01.2014. godine uspješno puštena u rad. Radovi na izgradnji predmetne kotlovnice otpočeli su sredinom decembra 2013. godine i završeni u rekordno kratkom vremenu. Na ovaj način 41 stan i 5 poslovnih prostora (kotlovnica snage 340 kW) obezbjeđeni su sigurnim i kvalitetnim zagrijavanjem te pripremom tople sanitarne vode. Kotlovnica radi 24 sata tokom cijele godine i predstavlja najsavremenije i najkomfornije rješenje u ovoj oblasti. Opremljena je najsavremenijom opremom (kondenzacioni kotlovi sa visokim stepenom iskorištenja i niskim procentom polutanata u dimnim plinovima, pumpe sa frekventnom regulacijom, automatika za rad kotlovnice prema spoljnoj temperaturi, balans ventili, mjerilo toplotne energije...), omogućava potpuno automatski rad bez posade i vrlo brzo će biti priključena na sistem daljinskog upravljanja i kontrole.